خرید اشتراک
یادگیری ماشینی دستی با Scikit-Learn و TensorFlow: مفاهیم، ​​ابزارها و تکنیک‌های ساخت سیستم‌های هوشمند
یادگیری ماشینی دستی با Scikit-Learn و TensorFlow: مفاهیم، ​​ابزارها و تکنیک‌های ساخت سیستم‌های هوشمند
مطالعه دانلود pdf

دسترسی شما به این صفحه محدود شده است.