منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک
خدمات گرا و رایانش ابری: نهمین کنفرانس اروپایی IFIP WG 6.12، ESOCC 2022، ویتنبرگ، آلمان، 22 تا 24 مارس 2022، مجموعه مقالات (یادداشت های سخنرانی در علوم کامپیوتر، 13226)
خدمات گرا و رایانش ابری: نهمین کنفرانس اروپایی IFIP WG 6.12، ESOCC 2022، ویتنبرگ، آلمان، 22 تا 24 مارس 2022، مجموعه مقالات (یادداشت های سخنرانی در علوم کامپیوتر، 13226)
مطالعه دانلود pdf

دسترسی شما به این صفحه محدود شده است.

0