منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک
مسئله بهینه سازی باینری بدون محدودیت درجه دوم: نظریه، الگوریتم ها و کاربردها (بهینه سازی اسپرینگر و کاربردهای آن، 194)
مسئله بهینه سازی باینری بدون محدودیت درجه دوم: نظریه، الگوریتم ها و کاربردها (بهینه سازی اسپرینگر و کاربردهای آن، 194)
مطالعه دانلود pdf

دسترسی شما به این صفحه محدود شده است.

0