منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک

دبرا اِی دینوسنزو

Debra A. Dinnocenzo

درباره نویسنده

نویسنده Debra A. Dinnocenzo ده سال تجربه دست اول را به عنوان دورکار و معاون ارشد بازاریابی برای یادگیری بین المللی ، یک شرکت فروش و آموزش فروش دارد. او بنیانگذار ALLearnatives ، شرکتی است که ابزارهای یادگیری و منابع را برای دورکارها و مدیریت از راه دور فراهم می کند.

0