خرید اشتراک

دبرا اِی دینوسنزو

Debra A. Dinnocenzo

درباره نویسنده

نویسنده Debra A. Dinnocenzo ده سال تجربه دست اول را به عنوان دورکار و معاون ارشد بازاریابی برای یادگیری بین المللی ، یک شرکت فروش و آموزش فروش دارد. او بنیانگذار ALLearnatives ، شرکتی است که ابزارهای یادگیری و منابع را برای دورکارها و مدیریت از راه دور فراهم می کند.