خرید اشتراک

فیل مک کینی

Phil McKinney

درباره نویسنده

فیل مک کینی مدیر ارشد سابق فناوری گروه شخصی سیستم های هیولت پاکارد است ، جایی که وی برنامه ریزی استراتژیک و تحقیق و توسعه را برای خطوط تولید رایانه های شخصی این شرکت رهبری کرد.