خرید اشتراک

ادوارد برگر

Edward B. Burger

درباره نویسنده

ادوارد برگر رئیس دانشگاه سوترن ، دوره ای را برای تمرینات فکر کردن از طریق معما راه اندازی کرد که به عنوان پروفسور ریاضیات دانشگاه سَوتِرن تدریس میکند.