خرید اشتراک

تونی داویلا

Tony Davila

درباره نویسنده

تونی داویلا، دکترای طراحی سیستم عملکرد مدیریتی را دارد و در دانشکده فارغ التحصیلی تجارت استن فورد تدریس میکند.