منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک

جان کفدیموس

Joan Kofodimos

درباره نویسنده

دکتر جان کفدیموس،  استاد سابق کالج و شریک بنیانگذار یک شرکت مشاوره ای است که در زمینه ی مربیگری مدیران اجرایی تخصص دارد.

0