خرید اشتراک

فرانسیس هسلبین

Frances Hesselbein

درباره نویسنده

فرانسس هِسِل بِین رییس هیئت بازرگانی پیتر اف دراکر، در سازمان مدیریتی بدون سود است. او مدیر عامل سابق گِرل اسکوت آمریکاست.