خرید اشتراک

مارشال گلداسمیت

Marshall Goldsmith

درباره نویسنده

مارشال گلداسمیت بنیان گذار فایننشیال تایمز نولج دایلوگ است. آن شبکه آماده سازیست که مدیران را با روشن فکران سرتاسر جهان متصل میکند