خرید اشتراک

گرگ ساتل

Greg Satell

درباره نویسنده

گرگ ساتل، متخصص نوع آوری، تجارت رسانه را در اروپای شرقی ساخته و مدیریت کرده است.