خرید اشتراک

یان سامرویل

Iain Somerville

درباره نویسنده

یان سامرویل شریک مدیریتی سومرویل و اسوشی اِیت است که شریک مدیریتی سابق اکسنچر نیز بوده است.