منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک

خلاصه کتاب تبدیل شدن به رهبری خدمتگزار

Becoming a Servant-Leader

راینا استچرودر

نویسنده راینا استچرودر

جیم هنکل من بان

نویسنده جیم هنکل من بان

جکی بان هنکل من

نویسنده جکی بان هنکل من

169 بازدید
خلاصه کتاب تبدیل شدن به رهبری خدمتگزار

چکیده

رهبران خدمتگذار به کارمندان خود احترام میگذارند، ارتباطات باز را تشویق میکنند، نما‌یانگر صداقت و کاوشگر اجتماع در زمان ممکن هستند. آنها از قدرتشان برای ترساندن و رعب و وحشت استفاده نمی کنند. مدیریت مسیر باید دانش و بینش نویسندگانی چون راینا اسچرودر، جم هنکلمن بان و جکی بان هنکلمن باشد. کتاب آنان توسط مرکز غیردولتی گابریل چاپ شد که در آن عناصر رهبر خدمتگذار را شرح میدهد و سناریوهای مفیدی ارائه میدهد. پذیرش اهداف جدید رهبران خدمتگذار نیازمند تعهد و ذهنی خاص است اما مزایای آن نیز عمیق و انکارناپذیر است.سایت getAbstract, راهنمای عقلی را به رهبران و آنهایی که در آرزوی رهبری هستند، پیشنهاد میکند.

توضیحات

نکات حائز اهمیت

*رهبر خدمتگذار بر پایه آگاهی شخصی و فراغت از خود شکل میگیرد

*هوش احساسی، مهمترین عنصر رهبری موثر است

*رهبران خادم مهارتهای شنیداری خود را از طریق تمرکز و تمرین بهبود میبخشند

*تشریح وضعیت دشوار برای یادگیری نحوه پاسخگویی بهتر در آینده، فرایند یادگیری تجربی است

*تشکیل روابط و تأسیس اتحاد گروه بر مبنای اعتماد

*رهبران خدمتگذار با عقاید و نظرات دیگران تهدید نمیشوند

*تعارض با گروه های متنوع اجتناب‌ناپذیر است رهبران خادم از تنوع برای تشکیل اجتماع استفاده میکنند

*رهبران باید با احترام و حساسیت زیاد بازخوردهایی ارائه دهند که ارزشمند و ضروری‌ است

*رهبران خادم صحنه را برای جلسات موثر آماده میکنند و مطمئن میشوند که صدای همگان شنیده شود

*رهبران خادم مانند مادر ترزا، ماهاتما گاندی و نلسون ماندلا، علی رغم چالشها و سختیهای زیاد به موفقیت رسیدند

خلاصه مطلب

دیگران در اولویتند

به جای زور و تهدید، رهبران خادم از طریق همدردی، مصالحه و اولویت قراردادن نیاز دیگران، اقدام میکنند

رهبران خادم نمایانگر ده قابلیت هستند

1-شنیداری:توجه فعال به گفته های دیگران حین توجه به الهامات درونی خود

2-همدردی:با شنیدن و منعکس کردن، خود را در کفش دیگری گذاشتن

3-التیام بخشی:کمک معنوی به دیگران و کسب دانش محلی از اقدامات خود

4-آگاهی:هماهنگی با افکار و اقدام خود و بررسی نحوه تاثیر رفتار خود بر دیگران

5-قانع سازی:به دنبال مصالحه و هماهنگی بدون اجبار

6-درک و مفهوم:نگاه به چالش و وظایف خود جهت وسعت دید

7-دوراندیشی:از تجارب گذشته آموختن، با مسائل موجود سروکار داشتن و ارزیابی تاثیر انتخابات در آینده

8-نظارت:اولویت اول قرار دادن نیاز مردم

9-تعهد به رشد افراد:مسئول توسعه شخصی، حرفه ای و معنوی همگان در سازمان بودن

10:تشکیل جامعه:تجهیز روابط درون شخصی که بیانگر ماهیت انسانیت است

سفر درونی و بیرونی

برای رهبری خادم شدن، شما باید از دو مسیر تغییر گذر کنید. سفر درونی یعنی کاوشگر حقیقی، تمایل به کشف قدرت موجود، پذیرش و شناخت ترس خود، مواجهه با چالش، شنیدن صدای دیگران و تمایل به خدمت. سفر بیرونی یعنی عامل تغییر شرکت خود و بهبود سیاره بودن

قبل از بیان ایده توسط رهبر گروه در سازمان، شفافیت ارزش سازمان مهم است. رهبر خادم با گذر زمان مشخص میشود و برای رهبری موثر شناخت خود ضروری است و تمایل به کشف عقیده، ارزش، ترس، شخصیت و چالش خود. رهبران خادم شنیداران فعالند که بدنبال تجربه جدیدند و از آن بعنوان وسیله آموزشی خود بهره میگیرند و بینش خود را با مردم به اشتراک میگذارند. رهبران خادم از قدرت و موفقیت خود برای کنترل دیگران استفاده نمیکنند. آنها برای تعامل، مصالحه و حس مشترک ارزش قائلند. مدیران زیادی در ابتدا بر کار سپس بر مردم متمرکز می‌شوند اما رهبران خادم با تعادل سالم میان هر دو عمل میکنند

یادگیری تجربی

همه بزرگسالان با شیوه آموزشی خاص خودشان بیشتر از طریق تجارب واقعی می آموزند. با بررسی دقیق شیوه درک و جذب لحظه ای خاص، به آگاهی شخصی عمیق و تجربیات بزرگتر دست می یابید.

مدل عملی یادگیری تجربی،چرخه تجربی یاEIAG)EYE) تلفظ میشود و شامل سه عنصر زیر است

*شناسایی یک رخداد بصورت مثبت، ناراحت کننده یا مشکل زا. از آن برای آموزش خود و دیگران استفاده کنید

*تجزیه و تحلیل:توصیف شرکت کنندگان از مشاهده، احساس، فکر و عمل خود

*تعمیم تجربه:بررسی درسهای گرفته از رخداد برگزیده. با درنظرگیری آینده این تجربه تصمیم بگیرید چه رفتار، هدف یا شرایطی بیشترین تاثیر ممکن را در افراد، گروه و سازمان دارد. رهبران خادم، کاوشگران مستمر و شنیداران فعالند. تحلیل منطقی، شجاعانه و خلاقانه یک مفهوم اساسی در ساختار رهبرخادم است.رهبری که از مدل(EIAG),استفاده کند بخشی از تحلیل گروه میشود و قدرتی بیش از سایرین ندارد. اگر گروهی تجربه رهبر را تحلیل کند او باید در برابر نظرات و پیشنهادات گروه آسیب پذیر باشد. این به اعتماد متقابل در روابط میان رهبر با کارکنانش کمک میکند.

هوش احساسی

هوش احساسی:توانایی ارزیابی و بیان احساس خود به همراه حفظ کنترل احساسات که عنصر حیاتی در موفقیت رهبر است.هوش احساسی یعنی بررسی ایده خود، اصرار بر ضرورت فرضیه و رسیدن به نتیجه مطلوب همگان. آنهایی که هوش احساسی بالایی دارند، روابط متقابل سودمندی با صداقت، همدردی و حساسیت شکل میدهند. سازمان ها یک شبه به فرهنگ رهبر خادم تغییر نمی یابند. دربیشتر موارد سالها زمان میبرد اما هر تلاش صادقانه ای نشانگر نتایج فوری است. میتوانید هوش احساسی خود را از طریق دروو گرایی وبازخورد توسعه دهید. انجمن مدیریت و آزمایشگاه های آموزشی ملی آمریکا هوش احساسی را ترویج میکند. بهبود هوش احساسی، زمان و صبر و تمرین میطلبد. اجرای قوانین جدید نیازمند داده ها و کنترل مداوم است.

شنیداری

یک رهبر خادم باید گوش کند. بسیاری از مردم برای گفت و گو زمان ميگذارند درحالیکه می اندیشند چگونه قرار است پاسخ دهند. شنیدن عمیق و مفهومی نیازمند تمرکز و ذهن باز است. اکثر افراد 400 کلمه در هر دقیقه صحبت میکنند اما بسیاری دیگر 1000 تا 3000 کلمه در هر دقیقه فکر میکنند. این شکاف شنیداری به این معناست که شما کمکی به جز صرف زمان زیاد در این فرایند نمیتوانید بکنید واین شما را از شنیدن واقعی چیزی که آنان میگوید باز میدارد. اگر آگاه باشید نیمی از گفته های شخص را به یاد می آورید درغیراینصورت تنها یک پنجم آن را به یاد می آورید. در 75 درصد زمان، اکثر افراد حواس پرت، پرمشغله یا فراموش کار میشوند و کمتر از دو درصد مردم آموزش رسمی شنیداری داشته اند. برای شنیداری بهتر :

*حواس پرتی را کنار بگذارید

*وقفه ایجاد نکنید

*بپرسید، بگویید برای من یک مثال بزنید یا دقیقا منظور شما چیست؟

*اجازه مباحثه آرام بدهید. سکوت میتواند سودمند باشد

*بطورخودکار راه حل ارائه ندهید. شخص دیگر ممکن است بطور ساده افکار و احساسات شما را بخواند

برای رهبر خادم ضروری است تا خودش را درک نموده و قادر به درک و کار با دیگران باشد. بازخورد ارائه دهید و مشتاق پذیرش آن باشید. بازخورد سازنده می‌تواند کج فهمی ها را شفاف سازی کند. برای اجتناب از محتوای منفی بازخورد:

*هرگز در جمع کسی را نقد یا خجالت زده نکنید

*مستقیما با شخص صحبت کنید

*زمان گرفتن بازخورد آرام باشید

اعتماد ساختن

حقیقت و دلسوزی اعتماد را شکل میدهد اما بی احترامی یا عدم مسئولیت آن را خراب میسازد. اعتماد سبب شفاف سازی و افزایش حقیقت میشود. تجربه نشان داده که کیفیت ذاتی میتواند بوسیله دانش و مهارت افزایش یابد. مردم میتوانند رهبر خادم باشند. پذیرش اعتماد در گروه پیش بینی میشود. افراد غالبا با ترس و دلهره وارد موقعیتهای گروهی میشوند زیرا احساس ناامنی یا شک میکنند یا اینکه فرضیات اشتباهی در سر دارند و میخواهند آن را اصلاح کنند. اعضای گروه میتوانند بر این احساسات غلبه کنند بوسیله ارتباط برقرارکردن و نشان دهند که نگران یکدیگرند. معاوضات آزاد و باز از اعتماد تغذیه میکند. سرکوب مانع جریان اطلاعات میشود و اعضا را مجبور میسازد تا بر پایه حدس و گمان عمل کنند نه دانش و بینش. توانایی شنیدن با سروقلب یک عامل مهم است، هدف غائی رهبر خادم. گروه با هدف آغاز میشود. اعضای گروه ممکن است اهداف خودشان را داشته باشند یا عوامل بیرونی ممکن است اهداف گروه را تعیین کند. اعضا متعجب میشوند اگر همگان صدای آنها را بشنوند. پایه ریزی اهداف و حل مشکل یک فرایند بی پایان است. هر وظیفه یا پروژه چالش خودش را دارد. تعامل هدفمند را اولویتی پایدار بسازید. رهبران خادم از انعکاس منظم برای افزایش تاثیر جلسات وفعالیتهای گروه دیگر استفاده میکنند. تعارض با گروه اجتناب‌ناپذیر است. زمانیکه اعضا ارزشها، اولویتهاوعقاید متفاوت دارند، رهبر خادم با درک موضوع، ذهن باز، تشویق بازخورد مثبت و منفی و اطمینان از اینکه خوب بودن گروه اولین اولویت است، این تضاد را حل میکنند. تعارض یک فرصت یادگیری ارائه میدهد و هدف گروه را تقویت میکند درحالیکه اهدافش را پیش میبرد. رهبران خادم همیشه بدنبال راه حل های برنده هستند

جلسات

کارمندان بطور مشترک شکایت میکنند که جلسات زمان و انرژی را هدر میدهد و غالبا ملزوم نیست اما برخی جلسات در خدمت هدف است مثل نشر اطلاعات یا خواستار ایده ها و نظرات متنوع شدن. برای داشتن جلسه ای موثر افراد را به بیان افکاری تشویق کنید که مانع مشارکت آنان میشود. کلام، قدرت احساسات منفی را میگیرد. برای آغاز جلسه پیشنهادات خوب و بد دریافتی خود را به اشتراک بگذارید، رخداد مثبت اخیر را توصیف کنید یا با خرد از آن عبور کنید. اکثر افراد پذیرای افکاری که دیگران با آن مواجه میشوند نیستند. تعارض با خودمان و با دیگران بطور سازنده مدیریت نمیشود تا زمانیکه ما با آن سروکار داشته باشیم.یخ شکنان شرکت کنندگان را قادر میسازند تا براهداف جلسه تمرکز کنند،صورت جلسه را از قبل آماده کنند، منعطف باشند و به شرکت کنندگان اجازه طرح مسائل را بدهند. زمان مناسب در ابتدا صورت جلسه را توزیع میکنند و خواستار بازخورد  درباره موقعیت و طول جلسات و ماهیت صورت جلسه میشوند. یک رهبر خادم که بدنبال مشارکت دیگران است، نمایانگر امنیت و تمایل به اشتراک گذاری نفوذ و قدرت است

رهبر خادم در عمل

در کتاب خوب تا عالی، جیم کالینز نویسنده یک خط مستقیم میان موفقیت سازمانی و مدیران اجرایی شرکت ایجاد میکند که رهبر خادم شدن را تمرین میکند. این رهبران خادم، متواضع، میانه رو و سخت کوشند و مسؤلیت شکست را میپذیرند، دربلندمدت به نتیجه میرسند و سیستمی طرح میکنند کا به موفقیت نسل بعدی رهبران کمک میکند. علاوه بر قدرت شخصی آنها، به رهبران خادم قدرت اعطا میشود بدلیل اشخاصی که هستند و چگونه در جهت منافع دیگران اقدام می‌کنند. بسیاری از رهبران الهام بخش تاریخ، رهبر خادم بوده اند. علی رغم جریانات ذاتی رهبران و موانعی که با آن مواجه میشوند آنها روبه جلو حرکت میکنند. بطور مثال مادر ترزا و پرنسس دایانا برای کمک به گرسنگی و از همه مهم تر بیماری کار کردند. ماهاتما گاندی با اصرار بر عدم خشونت متحمل زندان و بیماری شد و همین امر منجر به مبارزه هندیان برای استقلال شد. دسموند توتو و نلسون ماندلا وسیله پایان دادن به آپارتايت در آفریقای جنوبی بودند. میلارد و هیندافولر، زیستگاهی برای بشریت تاسیس کردند که منزلگاه ملت های بسیاری شد. یک گروه میتواند تصمیم موثر بگیرد با نگاه به مساله منجر به تعارض با استفاده از مهارت تمرکز و فرایند تکامل مساله. شماری از شرکتهای برجسته اصول رهبر خادم را در بر میگیرند برای مثال خطوط هوایی جنوب غربی رضایت مشتری را در اولویت قرار میدهد. از کنترل بار خلبان، کارمندان جنوب غربی بدنبال ارائه خدمات استثنایی به مشتریان هستند. شرکت با کارمندانش با سطح یکسانی از اهمیت و نگرانی رفتار میکند. تلاش میکنیم تا به شخص از نظر فردی ارزش نهیم و آنها را بعنوان انسان بشناسیم نه فقط کسانی که برای شرکت کار میکنند. این را هرب کلر، بنیانگذار شرکت و رئیس اسبق هیأت مدیره میگوید. درکنار هوش، تاثیر و فداکاری، بیش از 46 هزار کارمند خطوط هوایی جنوب غربی نیازمند یک چیز دیگرند، شوخیه! فروشگاه بزرگ نورد استرام بدلیل توجهش به مشتریان یک اسطوره است. کتاب راهنمای کارمندان شرکت شامل یک کارت با یک قانون است. درهمه موقعیتها از قضاوت خوب خود استفاده کنید. فروشندگان نورد استرام حمایت مدیریت را دارند. همانگونه که با ساختار سنتی سازمانی مخالفت میشود که جایگاه افراد را در بالای لیست قرار میدهد، فروشگاه نورد استرام مشتریان را در جایگاه برتر قرار میدهد. خطوط هوایی جنوب غربی و نورد استرام ثابت کردند که رهبر خادم زمانی موفق میشود که رهبران بصری و پرسنل متحد دربردارنده مفهوم باشند.

مشاهده بیشتر
نظر کاربران
امتیاز
0
0
0
0
0
میانگین 0
کل رای ها0
0