خرید اشتراک

درباره رهبری بیشتر بدانید

رهبری فرایندی است که مدیریت می‌کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. بنابراین رهبری جزئی از مدیریت است  و این وظیفه مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است.

دوره ها

سوالات متداول در مورد رهبری

رهبری توانایی تأثیرگذاری، ایجاد انگیزه و راهنمایی بر پیروان و دیگرانی است که بر آنها نظارت می کنید. در زمینه کسب و کار، رهبر بودن مستلزم آن است که سایر اعضای تیمی که تحت نظارت شما هستند را راهنمایی، راهنمایی و هدایت کنید. این مسئولیت یک رهبر شرکت است که اعضای تیم را با اهداف سازمان هماهنگ کند و آنها را برای انجام وظایف لازم برای تحقق آن اهداف تشویق کند. به طور معمول، هر چه نقش رهبری به کارگران نزدیک‌تر باشد، دامنه نظارت آنها محدودتر و مشخص‌تر می‌شود. فردی که در پست افسر ارشد قرار دارد، دیدگاه گسترده‌تری از چشم‌انداز سازمان با رویکردی کلی‌تر دارد. در ادامه این خط، سرپرست مستقیم یک کارگر بیشتر بر مسئولیت‌ها و وظایف روزمره هر فرد تمرکز می‌کند که به چشم‌انداز رهبری بالاتر کمک می‌کند.
اعتماد به نفس یک مهارت ضروری برای رهبران است. مردم تمایل دارند کسی را با اطمینان در مورد کاری که انجام می دهد دنبال کنند. قابل اعتماد بودن برای یک رهبر خوب حیاتی است. مردم تمایل دارند از دیگرانی پیروی کنند که می توانند برای صادق بودن روی آنها حساب کنند و آنچه را که می گویند انجام می دهند انجام می دهند، که اعتماد ایجاد می کند و صداقت را نشان می دهد. گوش دادن فعال یکی دیگر از مهارت های حیاتی برای رهبری است. پیروان هنگامی که بدانند رهبرشان به آنچه آنها می گویند توجه می کند، بهتر پاسخ می دهند. همدلی - مانند گوش دادن - نشان دهنده احترام است و باعث ایجاد رابطه می شود. مهم ترین مهارت برای یک رهبر خوب، ارتباط است. رهبران از هر نوع باید بتوانند دیدگاه خود را منتقل کنند و دستورات خود را به طور مؤثر منتقل کنند. توانایی برقراری ارتباط به طور قابل توجهی تأثیر همه مهارت های دیگر را افزایش می دهد.
0