منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک

خلاصه کتاب عصر دستگاههای غیر مادی

The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence

رِی کِرزوِیل

نویسنده رِی کِرزوِیل

92 بازدید
خلاصه کتاب عصر دستگاههای غیر مادی

چکیده

رای کورزویل مخترع تکنولوژی های مدرن، در مورد چگونگی پیشرفت های سریع هوش کامپیوتر که در نهایت منتهی به دستگاه هایی باهوش تر از هوش انسان خواهند شد، بحث و گفتگو می کند. او همچنین بیان می کند که این دستگاه ها باعث پیشرفت حساسیت بشر خواهند شد و به افزایش کدورت میان  دستگاه ها و انسان ها منتهی خواهند شد.

طبق آخرین پیشرفت ها در علم و تکنولوزی، کورزویل یک بحث جالب منصفانه را مطرح می کند که ممکن است تعدادی از مطالعه کنندگان به سختی بحث هایی را برای دنبال کردن پیدا کنند زیرا او مکرراً علم فیزیک، زیست شناسی و سایر علوم این چنینی را ذکر می کند. کورزول در تلاش است تا یک موضوع فنی و تئوری را آسان تر کند. بنابراین ما به شما پیشنهاد می کنیم که تکرار اتفاقی بحث های اصلی او را فراموش کنید و این کتاب تحقیق شده ی منطقی را مطالعه کنید.

توضیحات

چکیده:

·        تکنولوژی، استمرار سیر تکاملی توسط سایر وسایل است.

·        هوش انسان از هوش انسان برتری پیدا خواهد کرد در قرن21

·        تنها یک کامپیوتر شخصی می تواند ظرفیت محاسبه ی بیشتری از کل جمعیت انسان را تا سال 2099 داشته باشد.

·        دانشمندان مغز را با استفاده از تکنولوژی های اسکن غیرتهاجمی ترسیم خواهند کرد.

·        ترکیب های عصبی مغز در کامپیوترهای شخصی کپی خواهند شد.

·        کامپیوترهای عصبی می توانند رفتارهای انسان را شبیه سازی کنند.

·        در نهایت کامپیوترها قادر به درک خلاصه ی مفاهیم خواهند بود، الگوها را تشخیص خواهند داد و توانایی       مفهوم سازی و تصورکردن بیشتری نسبت به انسان ها خواهند داشت.

·        هنگام ضبط ساختار مهندسی شده ی مغز بر روی دستگاه ها، مردم ممکن است بتوانند فکرهایشان را به جسم های مدرن پیشرفته دانلود کنند.

·        این فرآیند باعث افزایش سؤالات دردسر ساز درباره ی هویت انسان ها، هوشیاری و روحیه ی آن ها می شود.

·        مرحله ی مهم بعدی در این دوره، تکنولوژی خواهد بود که سبب گسترش زاد و ولد بدون دخالت انسان می شود.

 

 

خلاصه

هوش مدرن

با افزایش سرعت در پردازش محاسبه، هوش کامپیوتر با هوش انسان مساوی و در نهایت از آن در قرن21 پیش خواهد افتاد.

طی پیشرفت های اولیه در اواسط قرن20، کامپیوترها سرعتشان هر سه سال مضاعف می شد، تا سال1950و 1960سرعتشان هر دو سال مضاعف می شد و اکنون سرعتشان هر 12ماه در سال افزایش پیدا می کند. تا سال2020 اگر سرعت ها همین نرخ افزایشی را ادامه دهند، کامپیوترها ظرفیت حافظه و سرعت محاسبه ی انسان ها را خواهند داشت.

در هر حال حافظه و سرعت کافی نیستند، محتوا و سازمان دهی نرم افزار که باعث ایجاد هوش می شوند هم مهم هستند. یک روش برای دسترسی عالی به نرم افزار ممکن است استفاده از ضبط مهندسی شده برای اسکن مغز یک انسان باشد- که ممکن است اوایل همین قرن امکان پذیر باشد- و کپی کردن حوزه ی عصبی به یک کامپیوتر شخصی که اعصاب انسان را تقلید می کند.

" در دهه ی دوم قرن بعد، آن به طور فزاینده ای برای ترسیم آشکار برتری ها میان ظرفیت انسان و دستگاه ایجاد مشکل خواهد کرد ".

هنگامی که این ساختار عالی سازمانی پیچیده، امکان پذیر می شود کامپیوترها قادر به تقلید خیلی از رفتارهای انسان خواهند بود. آن ها قادر به خواندن و درک چیزی که می خوانند خواهند بود. آن ها قادر خواهند بود به دنیای طبیعی و جسمانی بروند، به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و به تبادل دانش با دیگران بپردازند. هنگامی که کامپیوترها به حداقل سطح هوشیاری انسان دسترسی پیدا کنند می توانند توانایی های انسان را گسترش دهند. بنابراین آن ها حافظه و یادآوری بهتری خواهند داشت و خیلی بهتر و مؤثرتر اطلاعات را پردازش خواهند کرد. آن ها می توانند از توانایی های انسان برای درک مفاهیم مختصر، تشخیص الگوها، فکر کردن و تصور کردن یک مبنای دانشی وسیع تر استفاده کنند.

"تکنولوژی، استمرار سیر تکاملی توسط سایر وسایل است و خودش یک فرآیند تکاملی و پویا است."

پیشرفت زیاد هوش دستگاه باعث می شود که تمایز بین هوش انسان و دستگاه به طور قابل ملاحظه ای دشوار شود. در طی دهه های آینده، دستگاه ها در نهایت توانایی گسترش مهارت های انسان از قبیل توانایی فکرکردن در حوزه های مختلف دانش را پیدا خواهندکرد. کامپیوترها به نظر به طور فزاینده ای دارای شخصیت ها، احساسات، مقاصد، اهداف و آزادی اراده هستند. بعضی از آن ها ممکن است حتی ادعای تجربیات روحی و معنوی هم داشته باشند.

 

 

 

قوانین تغییر

زندگی به واسطه ی آشفتگی های بزرگ، هنگامی که مسیر تکاملی به سمت افزایش نظم حرکت کرد پیشرفت کرد. یک فرایند تکاملی نیازمند روشی برای ثبت موفقیت ها است و این به وسیله علم ژنتیک مبتنی بر DNA و کامپیوترهای دیجیتالی برای ثبت آن فرآیند انجام می شود.

فقط هنگامی که زندگی ارادی بررسی می شود تکنولوژی را به یک شیوه روز افزون انجام دهید. گوردون مور، مخترع مدار مجتمع  ICو رئیس کامپیوتر، سرعت پیشرفت سریع تکنولوژی را طبق قانون مدار مجتمع IC توضیح داد. در آغاز سال1965، مور مشاهده کرد که مساحت یک ترانزیستور چاپی (تقویت کننده ی کریستالی) روی یک مدار مجتمع IC هر 12 سال نصف می شود. در سال 1975 او گزارش داد که سرعت هر 24 ماه دو برابر شده است. از آغاز ابزارهای محاسبه ی مکانیکی و کامپیوترهای الکتریکی تا مدارهای مجتمع امروزی سرعت پیشرفت زیادی داشته است.

"مرحله ی برجسته ی بعدی تکنولوژی خواهد بود که باعث افزایش زاد و ولد بدون دخالت انسان می شود."

افزایش سرعت مربوط به قانون زمان و آشفتگی است که فاصله ی زمانی بین حوادث متغیر قابل توجه، فرآیند قراردادها و توسعه ها را با مقدار آشفتگی بیان می کند. هر چه آشفتگی ها بیشتر باشند زمان بیشتری طول می کشد تا حوادث قابل توجه رخ دهند. زمانی که نظم بیشتری وجود داشته باشد زمان کمتری برای این حوادث مورد نیاز است. سیر تکاملی خودش وابسته به بی نظمی است بنابراین می تواند باعث ایجاد گزینه های مختلف متضاد شده و سپس انتخاب های آن ها را برای ایجاد نظم کاهش دهد. سرانجام، اضافه کاری باعث گسترش نمادین نظم، به عنوان ادامه ی تکامل خواهد شد.

" قانون زمان و آشفتگی: در یک فرآیند، فاصله ی زمانی بررسی می شود بین حوادث برجسته(حوادثی هستند که ماهیت یک فرآیند را تغییر می دهد یا به طور محسوسی آینده ی آن را تغییر می دهند)، قراردادها و توسعه ها با مقدار آشفتگی ها. "

در بعضی نقاط، ممکن است امکان افزایش قدرت محاسبه به وسیله ی اکثریت وسیعی از قطعات وجود داشته باشد. اگر چه مغزهای انسان ها در سه اندازه سازماندهی شده اند، ولی در نهایت علم از طریق بهبود قدرت محاسبه، توسط میلیون ها عامل، قطعات یا مکعب ها را با لایه ها ی زیادی از محیط پیرامون توسعه خواهد داد.

تعدادی از احتمالات شامل: نانو لوله یا DNA، دیداری، بلورین و تکنولوژی های کوانتوم می باشند.

هوش تکاملی

مبنای سیر تکاملی بشر، قانون DNA است که تمام جزئیات قابل توجه را در کل ساختار سلول های انسان کنترل و هدایت می کند. در این قانون چهار جفت مبنا با هم ترکیب می شوند برای ذخیره کردن تمام روش های زندگی روی زمین از باکتری های کوچک گرفته تا انسان. وجود توانایی های قانونی مشابه از نانو مهندسی شده است که باعث ساخته شدن  دستگاه ها به صورت اتم به اتم می شود. بنابراین نرم افزارهای محاسباتی مبتنی بر همین نوع فرآیندها است که مبنای زندگی بیولوژیکی را فراهم کرده است.

تا کنون سیر تکاملی خیلی ناکارآمد بوده است به دلیل اینکه خیلی از قانون های DNA برای هیچ چیزی قابل استفاده نیستند- حدود 97 درصد دانش فعلی. هم چنین سیر تکاملی فقط هزاران ذره از اطلاعات کدگذاری شده را فراهم کرده است اما بدون توضیح یا شرح دادن راجع به معانی تمام این اطلاعات. دانشمندان در حال تلاش برای سهولت این نرم افزار هستند. تا کنون سیر تکاملی توسط یک فرآیند آزمون و خطا، به صورت خیلی ویژه و با قابلیت زنده ماندن خیلی آهسته پیش رفته است. اکنون دانشمندان به دنبال روش هایی برای شبیه سازی تکامل می باشند. زیست شناس آقای توماس روی، یک       نرم افزار شبیه سازی شده از شکل های زندگی تکامل یافته برای نرم افزارTerra، را طرح ریزی کرده است .در شبیه سازی او تمام سلول ها خود نشان کد ژنتیک مشابه DNA دارند و سازمان ها برای انرژی و مساحت محدودشده با استفاده از150 محاسبه ی اینترنتی رقابت می کنند.

این یک نمونه ی ساده است اما زمانی که این مدل ها پیچیده تر می شوند، دانشمندان می توانند به طور فزاینده ای رقابت را با افزایش بیشتر هوش دستگاه ها بهبود دهند.

" در آغاز قرن بیستم سرعت کامپیوترها هر سه سال مضاعف می شد، در قرن 1950و1960 هر دو سال و حالا هم سرعتشان هر12 ماه در حال افزایش است."

نتیجه ی فرایند در نهایت دستگاه هایی خواهد بود که با هوش بشر منطبق بوده و آن را افزایش خواهند داد. در اصل تکامل باعث ایجاد هوش انسان می شود و در حال حاضر هوش انسان در حال طراحی هوش  دستگاه ها حتی سریع تر از تکامل خودشان است.

وقتی که دستگاه ها باهوش تر می شوند آیا هوشیارتر هم خواهند شد؟ به چه چیزی از هویت انسان و هوشیاری او اشاره دارد؟ اشخاص دائماً، در یک سطح سلولی و هسته ای ضمن افزایش سؤال ها درباره ی اینکه که هستند در حال تغییر       می باشند. زمانی که نانو تکنولوژی قادر به ساختن یک کپی اتم به اتم از یک انسان می شود آیا آن کپی آن شخص می شود؟ دستگاه هایی با تصمیماتی مبتنی بر فکر بشر که به نظر می رسد احساسات و عواطف را بیان می کند چطور؟ آیا آن ها هوشیار هستند؟

" این روند رشد و مضاعف شدن با کامپیوتر دست یافته به ظرفیت حافظه و سرعت محاسبه ی مغز انسان تا سال 2020 ادامه پیدا خواهد کرد."

پیشرفت های شبکه عصبی، احتمالات هوشیاری و دستگاه های حسی به طور فزاینده ای باعث افزایش احتمالات می شوند. شبکه های عصبی الگوهایی بعد از فکر بشر هستند که اطلاعات را در سرتاسر قسمت های مختلف یک شبکه و آشفتگی های ارتباط گسترش می دهند. برای نمونه حافظه بشر توسط اطلاعات توزیع شده در سرتاسر مغز اداره می شود بطوریکه انسان ها در هر ساعت هزاران سلول عصبی را از دست می دهند اما مهم نیست نظیر مغز پستانداران، شبکه ی عصبی در یک دستگاه نادان شکل می گیرد و باید یاد بگیرد.

با گذشت زمان، هنگامی که دستگاه اطلاعات را جمع آوری می کند باهوش تر می شود و یاد می گیرد که تعدادی       توانایی های تشخیص الگوهای انسانی را کپی کند مثلاً آن می تواند متن را تشخیص دهد و اطلاعات مربوط به آن را انتخاب کند.

ساختار مغزها و اندام ها

·        با توجه به چیزی که دانشمندان و مهندسان اکنون درباره ی مغز انسان و کامپیوترها می دانند ، ساختن الگوهای جدید مغزهای کامپیوتر از روی نمونه های انسانی آن ها امکان پذیر می شود. ضعف بزرگ مغز انسان سرعت   آهسته ی آن است. تکامل آهسته ی مبتنی بر DNA برای تعمیر و توسعه دادن طراحی های آن خوب است ولی نمی تواند از طراحی کلی خارج شود و دوباره شروع کند. محیط برای سازمان های مبتنی بر DNA خیلی آهسته و پر زحمت است بنابراین تکامل مبتنی بر DNA در نهایت نیازمند رها شدن به نفع دیگری و روش های تکاملی  سریع تر است.

·        درمقابل، پردازش کامپیوتر پتانسیل سریع تر شدن از پردازش انسان را دارد که متکی بر 100 میلیون رشته ی عصبی ایجاد شده در حدود 100 تریلیون ارتباطات است(هر سلول عصبی حدود 1000 ارتباطات دارد). سرعت یک کامپیوتر شبکه ای عصبی به حدود 20 میلیون بیلیون محاسبات ارتباطی عصبی در هر ثانیه افزایش پیدا خواهد کرد که این مقدار مساوی با مغز انسان است. این مبتنی بر افزایش توانایی کامپیوتر از حدود 2 بیلیون محاسبات ارتباطی در هر ثانیه در سال 1997 و مضاعف شدن آن در هر 12 ماه است. در سال 2020 این مضاعف شدن می توانست به سرعت حدود 20 میلیون بیلیون محاسبات ارتباطی عصبی در هر ثانیه منتهی شود. کامپیوتر سریع و سریع تر خواهد شد و خیلی از توانایی انسان پیش خواهد افتاد. این کامپیوترهای سریع تر هم چنین می توانند باعث برتری یافتن قدرت محاسباتی به کار نرفته ی اینترنت شوند .

" ایجاد بزرگترین تکامل - هوش انسان باعث  فراهم کردن وسایلی برای مرحله ی بعدی تکامل می شود که تکنولوژی است" .

طبق این افزایش ها در توانایی محاسباتی، یک کامپیوتر شخصی از شبیه سازی ظرفیت انسان در سال 2020 به داشتن قسمت کوچکی از توانایی مغز در سال 2030 در کل جمعیت آمریکا و تا سال 2048 و یک تریلیون مغز انسان تا سال 2060 تغییر جهت خواهد داد. در سال 2099 ظرفیت محاسباتی بیشتر از 10 بیلیون نفر از کل جمعیت انسان را خواهند داشت .

" تکنولوژی اضطراری، بر اساس قانون برگشت های شتاب پیش بینی شده است. در سازمانی که نظم به صورت نمایی افزایش پیدا کند سرعت زمان هم بیشتر می شود بطوریکه با گذر زمان فاصله ی زمانی بین حوادث برجسته کوتاه تر خواهد شد ".

تکنولوژی های متفاوت فراوانی که اکنون در حال پیشرفت هستند باعث بهبود این افزایش ظرفیت خواهند شد، شامل محاسبات بصری با استفاده از فوتون های (ذرات درخشندگی ) گروه بندی شده یا محاسبات مولکولی که در مولکول DNA  به عنوان یک ابزار محاسباتی استفاده می شود. دانشمندان به دنبال رشد یک کامپیوتر به عنوان یک کریستال سه بعدی با عناصر محاسبه ی مولکولی سایز بزرگ هستند. سایر احتمالات شامل لوله ی نانو، یک ورقه ی گرافیتی از یک اتم ضخیم است که می تواند همین عملکرد را به عنوان اجزای سیلیکان و محاسبه ی کانتوم، مبتنی بر استفاده از "کوبیت ها" داشته باشد و می تواند هم زمان صفر و یک باشد.

صرف نظر از افزایش سرعت محاسباتی، دانشمندان هم چنین قادر به افزایش توانایی کامپیوترها هستند به وسیله ی منعکس کردن مهندسی مغز انسان برای فراهم کردن نرم افزاری که کامپیوترها می توانند از آن برای پردازش دانش و الگوهای شناسایی استفاده کنند.

دانشمندان از قبل یک مغز مرده را مسدود کرده و آن را بررسی کرده اند.

با تجهیزات اسکن دو بعدی حساس، دانشمندان قادر به ساختن همه نورون ها و اتصال دیداری هستند. پس اطلاعات ذخیره شده می توانند برای ایجاد یک نمونه ی بزرگ و سه بعدی از ارتباطات نوشتاری و عصبی مغز استفاده شوند. سرانجام استفاده از یک الگوی پردازش بر پروژه ی ژنوم انسان، امکان ترسیم مغز را با استفاده از تکنولوژی های اسکن غیرتهاجمی نظیر اسکنرMRI ، امکان پذیر خواهد کرد.

" قانونDNA، جزئیات برجسته از ساختار هر سلول در سازمان را کنترل می کند. فقط برای جفت پایه، ذخیره سازی داده ها را برای پیچیدگی تمام میلیون ها شکل زندگی روی زمین فراهم می کند."

با پیشرفت این تکنولوژی، دانشمندان می توانند کل سازمان مغز را روی یک کامپیوتر عصبی با کپی کردن تمام اطلاعات، سیناپس ها (پیوندگاه ها) و انتقال دهنده های عصبی دوباره بسازند. توانایی برای ایجاد چنین کپی باعث افزایش سوال ها درباره ی هویت انسان می شود زیرا یک کپی مغز، تمام خاطرات و احساسات مغز خود انسان را دارد. وقتی که این کپی می تواند در یک کامپیوتر قرار بگیرد، از نظر فرضیه علمی می تواند در یک جسم پیشرفته، یک جسم ساختگی، یک جسم نانو مهندسی شده یا یک جسم مجازی هم قرار بگیرد. این پیشرفت ها در نیمه دوم همین قرن امکان پذیر خواهند شد.

" با گذر زمان، شبکه ی عصبی خودش جواب های درست را بدون آماده سازی فراهم می کند". این سؤال ها درباره ی هویت انسان ها جدی هستند. هنگامی که مردم با تکنولوژی کامپیوتر یکپارچه می شوند، هویت انسان به طور فزاینده ای مبتنی بر تکامل فایل ذهنی است.

اگر چه سخت افزار و جسم ها هنوز وجود نخواهند داشت اما ماهیت هویت ما به عملکرد نرم افزار ما تغییر جهت        می دهد. هنگامی که جسم ها و سخت افزار به نهایت پیشرفت و توسعه، یعنی بیشترین توانایی " کامپیوتر شخصی "  می رسند، آیا سرانجام هویت شما مستقل از سخت افزار فیزیکی یکی خواهد شد؟ بقای شما بستگی به مراقب بودن برای ایجاد تکرار جدیدترین و تازه ترین پشتیبان هایتان دارد؟ تکنولوژی برای ساختن جسم های جدید در شکل ابزارهای جانشینی و القای زیستی، از قبل در حال پیشرفت بوده است.

یک روز، دانشمندان قادر به استفاده از نانو تکنولوژی برای ساختن مجدد جسم ها خواهند بود مثل دستگاه های اتم به اتم. این تکنولوژی می تواند وسیله های جدید و سیستم های محفوظ مکمل ایجاد کند در غیر این صورت یک جسم کامل جدید را ایجاد می کند. در طی قرن بعد، این پیشرفت ها ادامه پیدا خواهندکرد زمانیکه انسان ها و دستگاه ها     به طور فزاینده ای ترکیب می شوند و دستگاه ها به هوش انسان که شامل احساسات، مقاصد، اهداف و حتی نیازهای روحی است دسترسی پیدا می کنند.

مشاهده بیشتر
نظر کاربران
امتیاز
0
0
0
0
0
میانگین 0
کل رای ها0
0